top of page

“ИЗВЪРШВА СЕ БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН ЕВОЛЮЦИОНЕН ПРОЦЕС”

Послание от Архангел Михаил, предадено чрез Рона Херман - ноември 2012Еволюция на ЗЕМЯТА * От Първо до Четвърто Измерение.

Еволюция на Слънчевата Система * Пето и средното ниво на Шесто Измерение.

Еволюция на Галактиката * Шесто и Средното ниво на Седмо Измерение.

Еволюция на тази Под-Вселена * Средното ниво на Седмо до Дванадесето  Измерение.

Скъпи майстори, Божиите Лъчи на Творението за Ерата на Рибите, които съдържаха специфичните аспекти, качества, добродетели и формули за творчески процес в тази Ера, бяха насочвани към към Земята и човечеството в течение на повече от 2000 години. Тези Лъчи на Създателя сега се намират в процес на оттегляне и изключване.

Ето защо масите от хора, които все още тънат в илюзията и във вибрационните честоти на небалансираното трето измерение и на ниските нива на четвъртото измерение, имат чувството, че сякаш са загубили пътя си; нищо не работи както по-рано и сякаш няма надежда за бъдещето. Старите правила, ръководства и добре утвърдени институции и религиозни организации вече не са надеждни.
Наблюдава се фрагментация на почти всички расови, културни, социални и политически граници в рамките на парадигмата на третото/четвъртото измерение - те се рушат или стават проблематични. Съзнанието на човечеството е в подем и нищо не може да спре ускореното движение напред.
ЧОВЕЧЕСТВОТО СЪЗРЯВА и всички трябва да следват потока на разширеното съзнание или да паднат в капана на инерцията и хаоса.

За щастие, все повече хора се събуждат за процеса на обръщане навътре, за да получат и повишено чувство за Самоосъзнаване, което окончателно води към желанието за осъзнаване на Висшата Душа. Всяка културна група, всяка раса и всяка страна на Земята се стараят да намерят посока или по-висш философски път, който да следват.

Този феномен е обусловен от факта, че Седемте Лъча на Божественото Съзнание за вашата Земя, които съдържаха Божествения План за Ерата на Рибите, вече почти напълно са оттеглени и се заменят с по-високо честотните и по-изчистени дванадесет Лъча на галактическото съзнание за Ерата на Водолея.
В началните стадии на пробуждането, преди в личността да се извърши сливане на Душата, не може да има вмешателство от страна на Висшите сфери, съгласно Божествения дар на свободната воля, който в края на краищата е дар с големи и обременяващи последствия.
Но когато личността получи енергиен подпис, който резонира с честотите на Виолетовия Пламък на средните нива на четвърто измерение и нагоре, тя е готова да заяви: “Да бъде Твоята воля! Аз моля за моето най-висше благо и за най-висшето благо на всички”, като по такъв начин съобразява своята лична воля с Волята на Висшия Аз и с Божествения План за Земята.
В резултат от това вълшебният път на Светлината се разширява към тази Душа чрез нейния личен стълб от Любов/Светлина/Живот. Този път от Светлина, често наричан Реката на Живота, води към истинското Съзнание на Същността, посредством което всяка личност, която достигне необходимото ниво на съзнание, започва да получава своята особена порция кодирани кристални Семенни Атоми за новия Божествен План или мисия в галактиката или в Под-Вселената. Тези нови Семенни Атоми ще съдържат също така напредналата мъдрост, таланти, атрибути и качества, необходими, за да стане личността участник в ранния стадий на творческия процес за новата Златна Галактика на бъдещето.

Процесът на еволюцията се променя; телесната структура на цялото човечество постепенно ще се изчисти и усъвършенства.
Тези, които са се сънастроили с тяхното Свещено Сърце / Свещен Ум, и които са поставили тяхната лична воля под ръководството на Божествената Воля, ще получат насоки и указания.
Досега масите живееха в свят на завоалирано, илюзорно съзнание и изглежда, че сега те са изправени пред бъдеще, което много прилича на кораб, който е захвърлен без кормило в бурно море. Това се случва, защото Първичната Жизнена енергия, която беше достъпна на цялото човечество през последната ера, вече не се пълни с Божествени Семена с голям потенциал от стария Божествен План за тази Под-Вселена.
Масите все още ще получават вибрационни модели, които са им необходими, за да поддържат сегашния статус. И ние ви уверяваме, че любящата енергия на нашия Баща/Майка Бог и на Съществата от Светлина винаги ще бъде достъпна за човечеството; но за да се включи в новия Божествен План, който очаква всяка Душа, тя трябва да има настройка най-малко към честотите на Светлината от средното ниво на четвърто измерение.
Най-голямото желание на нашия Баща/Майка Бог е да види всички аспекти на техните Същества да се завърнат към умението да се владеят, така че да могат да се наслаждават на любов, мир, радост и изобилие, което е Рождено Божествено право на всяка Душа. Винаги ще се предоставя помощ от великите Същества от Светлина, и ангелската сфера винаги ще отговаря на призиви или молби за помощ. Но съществуват неизменни вселенски закони, които трябва да се прилагат, и всяка душа трябва да избере по кой път иска да върви: Пътя на Светлината или пътя на сенките.

Вие, Звездните Семена, които вече балансирахте и хармонизирахте вибрационните модели на вашите четири по-ниски телесни системи, така че Песента на вашата Душа вече резонира с четвърто подниво на пето измерение и по-високо, сега започвате да получавате достъп до ЛЪЧИТЕ С ПО-ВИСОКА ЧЕСТОТА НА БЪДЕЩАТА ЗЛАТНА ЕПОХА.
Има нов Божествен План за тази Под-Вселена и за всяка личност, която е готова да наметне сияещия с много цветове плащ – изчистено аурично поле от Светлина – означаващо готовност за получаване на добродетели, качества, таланти, способности и аспекти на Новата Ера. Тези чудесни дарове са програмирани в Диамантените Частици на Светлината на Създателя и сега те са достъпни за тези от вас, които са достигнали необходимото ниво на майсторството да владеят себе си.

Диамантените Частици на Светлината на Създателя са завършени фасети на Съзнанието на Създателя, готови за активиране, програмиране и проявление в новите неограничени творчески начинания. В началото на всеки следващ план за нов творчески проект Диамантените Частици се кодират с Божествения План. Тези Диамантени Частици от Плана после се изпращат във велики Лъчи с безграничен потенциал от Бащата/Майка Бог, който получава указания от Всевишния Създател за новия проект, който трябва да се прояви в материалните сфери. Мислите-семена на Божествения Баща след това се излъчват от Космическия канал на Божествената Майка и са известни като ГЕНИ НА СЪЩНОСТТА.

В структурата на вашата ДНК вие имате гени от всички различни измерения, които някога сте изпитвали. Вие, Звездните Семена, сега сте в състояние на подготовка, което ще подготви вашите сегашни системи от четири тела да получат тези Гени на Същността, заедно с вашата нова Божествена Мисия.
Тези мощни Лъчи с по-висока честота съдържат Клетките на Същността на Създателя за Божествения План на Новата Златна Епоха и те се излъчват в цялата тази Под-Вселена чрез сияещите тела на Елохимите и на Архангелската сфера. Тези вибрационни честоти се понижават на всяко подниво на всяко измерение. Ако не беше така, всички материални проявления, включително човечеството, биха изгорели от Електромагнитната сила/интензивност на Енергията на Свещения Огън.
СВЕЩЕНИЯТ БЯЛ КОСМИЧЕСКИ ОГЪН, Диамантените Частици, които вие привличате към себе си като пробуден Майстор, трябва да циркулират постоянно. Само определено количество, което е подходящо за всяка Душа да го интегрира на нейното текущо ниво на Просветление, може да се съхрани във физическото тяло; останалата част трябва да бъде излъчена навън във света на формата.
Всевишният Създател се състои от безкрайна Сила на Съществуването, която не се поддава на точно определение и която е толкова безгранична, че дори не можете да си представите Нейното величие. Тази удивителна Сила на Съществуването се намалява на нивото на всяко измерение на Творението, така че вие, Звездните Семена – Сътворци, да можете да получите вашата порция от тази изумителна, потенциална сила.
Всяко човешко Същество съдържа стотици потенциални черти на личността, които са заложени в генетичната структура на неговите системи от четири тела (физическо, ментално, емоционално и етерно). Всяка личност определя кои черти на личността иска да развие и да представи пред външния свят. Колкото по-бързо вие неутрализирате и хармонизирате негативните черти на вашата личност, толкова по-бързо ще се прояви вашият божествен потенциал или вашият майсторски Аз. Едва тогава ще получите достъп до своя пълен потенциал като съзидателен майстор във физическите планове на съществуването.

Вашата планета сега е включена директно към сърдечното ядро на Голямото Централно Слънце в Галактиката Млечен Път.
Новите космически вълни от Светлина на Създателя са голям дар за пробуждащите се души на планетата Земя.
Макар че тези изчистени високочестотни Лъчи не се изпращат директно в по-ниските трето и четвърто измерение, трансформиращите честоти на Светлината постепенно ще се инфилтрират и ще въздействат на всеки и на всичко върху и вътре в Земята.
Учените съобщиха, че на края на Слънчевата система са открили бариера – водородна стена. Това са Светлинни мембрани, за които сме ви говорили по-рано. Науката и духовността потвърждават и съединяват много концептуални учения и теории от миналото, когато все повече човешки Същества започват да използват ресурсите на Свещения Разум.

В резултат на подравняването с Галактическия Център и сънастройката с Голямото Централно Слънце на Галактиката, Земята е в процес на повишаване на нейните честотни модели – Песента на Душата – така че да може да се върне към нейния статус на Свещена Планета. Тази Под-Вселена също повишава своите вибрационни честоти в резултат от бомбардиране с Диамантени Частици от Светлината на Създателя чрез нашия вселенски Баща/Майка Бог.
Галактиката Млечен път е разделена на 12 сектора или квадранти, точно както вселената е разделена на сектори - подвселени, и всеки квадрант в Галактиката има управляващ Съвет на Дванадесетте. Надяваме се, че вие ще получите по-добро разбиране на важността на числата 12 и 144, защото тези числа се използват за много фасети на творението из цялата тази Под-Вселена.

Вашите кодировки на осъзнаването постоянно се променят от вашите позитивни или негативни мисли, намерения и действия.
На вас ви се предоставят тестове за толерантност, доброжелателност, смирение и търпение, и вашите културни възгледи също се подлагат на изпитания. Всеки ден семената-мисли, които съдържат моделите с негативни честоти на тези аспекти, ще се свиват и изчезват, ако вие спрете да ги подхранвате с енергия.

Ние сме ви учили и продължаваме да ви учим да ставате “жива медитация”, за да може по този начин да функционирате ефективно във вашата земна среда, като поддържате балансирано състояние на Алфа Състояние на съзнание.
Следващата стъпка е да се опитате да живеете в постоянно състояние на радост и благодарност, като по този начин станете “жива молитва”. Като станете по-усъвършенствани сътворци на земен плн, вие трябва постоянно да проверявате вашите енергийни модели и да се опитвате да ги подобрявате. Вие трябва да се стремите към устойчива хармония и изчистено божествено изражение.
Вие трябва да освободите силата на Свещения Огън вътре във вас, който при повечето от вас се намираше в спящо състояние в течение на много хилядолетия. Вие трябва да се научите да насочвате и фокусирате вашата енергия в тези области от вашия живот, които искате да промените.
Укрепвайки и постоянно усъвършенствайки вашето Колело на Живота на Създател, вие сеете семена на фокусирана промяна и ще получавате Свещения Огън на Творението, необходим за проявлението на това, което сте визуализирали. Вашата главна цел трябва да е стремежът към самоусъвършенстване, докато сте във физическо тяло. Когато вашите усилия са насочени към висшето добро на цялото човечество, вие получавате специална привилегия и ви се предоставя по-голямо количество от Светлината на Създателя.
Представете си, скъпи души, как ще се чувствате, когато получите правото за неограничено получаване на Божествената Същност на Създателя.

Представете си, че сте огромен енергиен вихър, пулсиращ с голяма сила, излъчващ силни Лъчи със сияйни цветове, излъчващ вълни от енергия и създаващ всичко, което вашият Душевен Аз може да си представи.

Представете си как ще се чувствате, когато енергиите, които проектирате, се въртят и се уплътняват, как структурата и формата стават видими, безмерно красиви и уникални  - и това са вашите творения – чрез силата на вашите мисли, любов/емоции и вдъхновено въображение.
Ние се стараем да ви помогнем да разберете защо вие и Земята сте толкова важни в тази хаотични времена на вашата планета. В този галактически опит Земята е мястото, където трябва да бъдете по време на този изключителен период от еволюцията на видовете и разширяването на тази Под-Вселена.

Изграждайте своята визия, мои смели и верни души! Започвайте вътре в центъра на своето Свещено Сърце и искайте да получите тази сила и това великолепие, които са Вашето Божествено наследство.
После започнете да излъчвате тази сила и съвършенство във вашето физическо тяло и навън във вашия свят: вашите взаимоотношения, вашето работно място, общност, страна и свят. Позволете на всичко, което вече не ви служи, да продължи по своя път на ограничение или да се присъедини към вас в царството на по-високите честоти на неограничения потенциал, чрез процеса на трансмутация.

Пътят, водещ към Светлината, и пътят водещ по спирала в тъмнината, сега дойдоха до специална точка на разделение. Вие сте принудени да се изправите, веднъж и завинаги, пред оставащите сенки на вашия Аз – всички дисбаланси и ограничения, които ви задържат от Самореализацията с пълна сила.
Да бъдеш майстор не е за страхливите и със слаб дух, скъпи души. Приемете Меча от Светлина, който е кодиран с БОЖЕСТВЕНАТА СИЛА НА ВОЛЯТА на нашия Божествен Баща, и приемете сияещата ЧАША С ЛЮБОВ/СВЕТЛИНА от нашата любима Божествена Майка, защото ние вървим смело напред към началото на новата ЕРА.

Аз винаги съм близо до вас, за да ви водя, насочвам, вдъхновявам и защитавам.
Аз СЪМ Архангел Михаил

Предадено чрез Рона Херман (Ronna Herman)
http://www.ronnastar.com/
Превод: Лусесита
* Можете да копирате и разпространявате посланието свободно. Все пак, аз имам вселенското авторско право за тази статия от името на Архангел Михаил. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ СЪОБЩЕНИЯТА НА АРХАНГЕЛ МИХАИЛ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ КАТО ДАР; НО ВСЕ ПАК СМЕ БЛАГОДАРНИ ЗА ВАШИТЕ ДАРЕНИЯ, ЗА ДА ПОМОГНЕТЕ ДА ЗАПЛАЩАМЕ ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ И ПОЩЕНСКИ РАЗНОСКИ ЗА БЕЗПЛАТНИТЕ ПАКЕТИ НА ЛЮБОВТА, КОИТО ИЗПРАЩАМЕ
ПО СВЕТА.

bottom of page