top of page

BOODSCHAP VAN AARTSENGEL MICHAËL * LM-2-2016

“GEÏNTEGREERDE KENNIS WORDT WIJSHEID”

Doorgegeven via Ronna, LM-02-2016

Geliefde meesters, misschien vragen jullie je op dit moment af waarom we niet veel nieuwe informatie aan jullie doorgeven, maar we min of meer wijsheidsleringen uit het verleden aan het herhalen zijn. Wij hebben jullie verteld – via de vele boodschappers van het Licht, die veel van hun tijd en energie erin gestoken hebben om de wijsheidsleringen voor jullie Ascensie in bewustzijn voort te brengen – dat we jullie nu de belangrijkste teachings voor deze ronde van het Ascentieproces gegeven hebben. Er is een reden waarom we ons concentreren op voorheen gegeven leringen – en deze verfijnen en updaten. Herhaling is één van de beste manieren om jullie te helpen de hoger frequentiële teachings van de toekomst te integreren en te onthouden.


We begrijpen dat het spannend en verleidelijk is om voortdurend nieuwe, radicale en sensationele informatie te ontvangen. Maar laat ons jullie dit vragen "Hebben jullie alle leringen die zijn gegeven geïntegreerd en geperfectioneerd? Hebben jullie alle doelen bereikt die nodig zijn om competent en gemakkelijk toegang te krijgen tot en te leven in een vijfdimensionale omgeving?"


Een beperkt aantal gevorderde Zielen hebben dat doel bereikt. De meesten van jullie bevinden zich echter nog in verschillende stadia van voltooiing van de laatste, kritische Overgangsrites die nodig zijn om toegang te krijgen tot het Vijfde Koninkrijk van Godsbewustzijn. Geduld en een bereidheid om het proces te laten

ontvouwen in zijn eigen tijd – dat is wat nodig is tijdens deze kritieke fase van integratie van hoger bewustzijn. Of jullie je nu in een intensieve periode van testen of groei, in een "nul-zone", of in een periode van “toevluchtsoord en contemplatie” bevinden, het is enorm belangrijk dat jullie je Overziel / Hoger Zelf toestaan om het tempo en de timing te bepalen van de laatste fasen van het proces.


Initiatie is een groot experiment met energie door het gebruik van Wil. Het is een geleidelijk begrijpen van het Hogere Pad van bewustzijn en een integratie van kosmische wijsheid. Jullie bestaan uit energetische eenheden van verschillende frequenties. Het is essentieel dat jullie ernaar streven om je emotionele natuur onder controle te krijgen, en selectief worden in de energetische krachten die jullie aantrekken en integreren. Het energetisch veld waarin jullie leven en je bewegen creëert jullie werkelijkheid in de materiële wereld.


Wanneer jullie en de Aarde weer terug in balans komen in het stiltepunt van geperfectioneerde harmonie, zal polariteitsbewustzijn niet langer in staat zijn om tussen het Licht en de schaduwen te dansen en te weven. Er zal geen behoefte zijn aan conflict, afscheiding of wat dan ook dat jullie zal hinderen jullie meesterschap te perfectioneren en datgene te creëren wat vrede, welvaart en grote vreugde voor iedereen zal brengen. Het zal jullie zeker opvallen dat het Licht steeds meer overheerst in bepaalde mensen en gebieden, terwijl in andere gebieden de schaduw en negativiteit steeds uitgesprokener en chaotischer worden. Dit komt doordat er een scheiding plaatsvindt, zowel innerlijk in ieder van jullie als overal om jullie heen. Jullie moeten kiezen welk pad jullie zullen volgen: het opwaartse, spiraalvormige pad van ver-Licht-ing of de neerwaartse spiraal van voortdurende chaos en beperking. Onze missie is om jullie te helpen bij het maken van de hoogste keuzes. Zijn jullie klaar om de magie en grootsheid van de Vijfde Dimensionale omgeving die op jullie wacht te manifesteren, en zijn jullie bereid om daarin te leven?


Mijn dapperen, jullie bevinden je waarachtig temidden van een kosmische dans, en wat wij proberen te doen is om jullie te helpen de harmonische cadans en maat te vinden die jullie in staat zal stellen om op de toppen van de golven van verandering van het Nieuwe Tijdperk te walsen, glijden en surfen, en om de troggen of dieptepunten daar tussenin te veranderen. Hebben we jullie niet al vele malen eerder verteld, dat dit grote drama waar jullie je midden in bevinden, niet om Licht/donker, goed/kwaad, negatief/positief of goed/fout gaat, want er zijn vele schakeringen, interpretaties en niveaus van waarheid in elk van deze concepten? Wat jullie zoeken is het middelste pad ofwel evenwicht, wat het met elkaar in harmonie brengen betekent van alle Facetten van jullie Wezen: het fysieke lichaam, emotionele lichaam, mentale lichaam en het etherische lichaam, zodat ze met elkaar resoneren, en elkaar aanvullen en versterken.


Velen van jullie beleven het toppunt van creatief bestaan terwijl jullie je snel door de resterende verstoringen van jullie oude werkelijkheid werken naar een duidelijker gedefinieerd leven en perspectief. Echter, jullie emotionele en mentale bewustzijn zijn nog steeds op gespannen voet en vechten met de tweedeling van oude en nieuwe gedachtevormen en overtuigingen die om jullie heen wervelen. Symbolisch gezien, houden jullie in één hand je terecht verdiende hoger vibrerend bewustzijn en wijsheid terwijl jullie je onlangs uitgebreide zintuigen testen en valideren, en jullie de vele kleine en grote wonderbaarlijke manifestaties ervaren die zich in jullie dagelijks leven voordoen. Maar, in de andere hand, proberen jullie nog steeds de kolkende massa van vervormde gedachtevormen te balanceren die overheersen in wat we het gemeenschappelijke bewustzijn van de mensheid noemen; de mensheid die in de greep is van de resterende overblijfselen van de oude Derde en Vierde Dimensionale werkelijkheid, die angst, gebrek, scheiding en de diepgewortelde behoefte om anderen te beheersen en te domineren doet voortduren.


Eerst bereiken jullie dit op wat kan worden gezien als een horizontale manier, waarbij jullie alle energetische facetten van jezelf reïntegreren die jullie in je kracht-/auraveld hebben gecreëerd. Jullie focussen je innerlijk op elk chakra-/geestcentrum en programmeren via jullie verlichtte intentie geleidelijk elk van deze centra opnieuw, waardoor jullie oude, ontkrachtende trillingen vervangen door nieuwe superieure Geheugencellen van Scheppersbewustzijn. Wanneer jullie dat doen, straalt de verfijnde energie vanuit elk centrum naar buiten en harmoniseert/definieert deze energie opnieuw de eigenschappen en kwaliteiten die horen bij dat bepaalde energiecentrum. Zoals we jullie eerder hebben geleerd, wanneer jullie één voor één deze energiecentra in harmonie brengen, activeren/openen jullie geleidelijk de Zeven Zegels van Hoger Bewustzijn, wat de zuil van Licht in jullie wervelkolom doet ontbranden, en dat stelt jullie in staat om toegang te krijgen tot de meer verheven verticale niveaus van bewustzijn, ook wel bekend als jullie Overziel/Hoger Zelf, en uiteindelijk, jullie Heilige Drie-Eenheid.


Jullie Hogere Mentale Zelf is de onderscheidende hogere intelligentie die de Lichtinfusies en de geschenken van Spirit bewaakt en regelt die aan jullie worden toegewezen, passend bij jullie niveau van spiritueel bewustzijn en jullie huidige behoeften. Speciale ontheffingen worden ook bewaakt en uitgedeeld door jullie Heilige Mentale Zelf (jullie Spirituele Drie-Eenheid van Goddelijke Wil/Liefde/Intelligentie), die de intermediair is tussen jullie en je God-Zaad Atoom (IK BEN Aanwezigheid).


Meditatie helpt om de lagere geest en het ego te disciplineren, zodat je je bewust kunt afstemmen op de mijmeringen van je hogere geest. Het vergt geduld en discipline om het gebabbel van je geest, wat de norm is bij degenen die afgesloten zijn van hun hogere bewustzijn, stop te zetten. Wij raden jullie aan om zowel actieve als passieve meditatie te beoefenen.


Een decreet of affirmatie is een gebed met kracht. Het moet een beknopte, positieve affirmatie zijn die met vertrouwen uitgesproken wordt, en met de zekerheid dat het in de juiste vorm en op het juiste moment zal worden gemanifesteerd. Wanneer de affirmatie uitgestuurd wordt met liefdevolle intentie voor het hoogste goed, dan stemmen jullie je wil af op die van je Hoger Zelf, en zal de Universele Wet ervoor zorgen dat jullie medescheppende gedachten en aspiraties zullen worden gecombineerd met die van gelijkgezinden. Zo worden ze in kracht en vermogen versterkt. Stille meditatie is het luisteren naar een antwoord van je Hoger Zelf, je beschermengel of je Heilige Drie-Eenheid.


Degenen onder jullie die zich op dit moment diep midden in dit transformatieproces bevinden, hebben veel tegenstrijdige denkpatronen, maar jullie leren om een waarnemer van het proces te zijn en jullie dagelijks drama van het leven te bekijken vanuit de hogere, gunstige positie van een meester. Jullie ervaren steeds minder dramatische dieptepunten, en wanneer jullie deze onevenwichtige energieën verwerken, komen jullie veel sneller terug in jullie krachtcentrum. Echter, dit zijn kritieke tijden waarin jullie vermogen om jullie hoogste waarheid te claimen en jullie evenwicht te behouden terwijl de golven van verandering komen en gaan getest worden.


Naarmate jullie eraan gewend raken om jullie wereld vanuit een verhevener standpunt te observeren, zullen jullie in staat zijn om de energetisch waarschijnlijke tijdlijnen van de toekomst te zien, die de mensen om jullie heen creëren met hun positieve/negatieve gedachtevormen en acties. Jullie zullen intuïtief zien wat hun te wachten staat als ze hun huidige koers blijven varen – misschien niet de specifieke details, maar de verheffende of stressvolle resultaten van hun acties. Net zoals wij niet kunnen ingrijpen of jullie problemen voor jullie mogen oplossen, zo zullen jullie ook niet in staat zijn om te bemiddelen voor de mensen om jullie heen. Wat jullie kunnen doen, is niet verstrikt raken in hun negatieve drama's, en jullie kunnen het beste dienen door een onwrikbaar voorbeeld te zijn en stevig in de kracht van jullie hartcentrum te blijven, elk moment, ongeacht wat er gebeurt in de wereld om jullie heen.


Jullie moeten leren om je te concentreren op jullie innerlijke wereld of het Heiligdom van de Ziel. De Ziel, het fysieke voertuig, en in het bijzonder de geest hebben hun eigen ritmische cycli en agenda's. Het verlangen van de Ziel is erop gericht om ver-Licht te worden. De geest is gericht op het verkrijgen en behouden van informatie. Het fysieke lichaam is gericht op het ervaren via de zintuigen. De mensheid ervaart voortdurend cycli van groei, stagnatie en verval, wat de weg vrij maakt voor een nieuwe cyclus van groei en expansie. Een meester keert naar binnen en streeft naar een betere kwaliteit van leven, terwijl nog niet ontwaakte Zielen buiten zichzelf zoeken naar prikkels en bevrediging door middel van aangename, fysieke sensaties en materiële bezittingen. Liefde als een èxterne focus, buiten jezelf, zal altijd leiden tot een gevoel van kwetsbaarheid, en een eeuwige behoefte aan constante bevestiging door iets of iemand. Liefde als een ínterne focus die naar buiten geprojecteerd wordt, is een constante stroom van zelfverzekerdheid, van zelfacceptatie, en streeft er altijd naar om meer van dit gelukzalige gevoel van eenheid en harmonie met de hele Schepping te belichamen en uit te stralen.


Hoewel het een opwindende tijd is om je in een fysiek voertuig te bevinden, heeft jullie fysieke voertuig wel moeite de steeds toenemende frequenties bij te houden die jullie tot je beschikking hebben en van moment tot moment en van dag tot dag integreren. Velen van jullie die jaren lang geen last hebben gehad van een verkoudheid, griep of darmstoornissen hebben nu te maken met deze slopende symptomen, en sommigen van jullie vragen "Wat doe ik verkeerd?" Jullie doen niets verkeerd, mijn dappere vrienden – deze ongemakkelijke aanvallen van lichamelijk ongemak worden veroorzaakt door wat jullie góed doen. Dit is een goed voorbeeld van oude beperkende gedachtevormen: jullie zien elk van deze symptomen of ziektes als slecht of ongezond, en dat jullie worden gestraft of dat jullie iets verkeerd hebben gedaan waardoor dit jullie overkomt. Wij weten natuurlijk zelf niet hoe het is, maar we zien en voelen wel jullie ellende, en we erkennen het feit dat deze gebeurtenissen niet prettig zijn voor het fysieke lichaam.


Wij willen jullie graag nog een ander facet van de waarheid geven om over na te denken. Nogmaals, velen van jullie die diep ondergedompeld zijn in het transformatie-/Ascentieproces, maken deze onaangename symptomen mee omdat het snel de oude, negatieve energieën in jullie fysieke voertuig transmuteert. Je zou het een transmutatie of vuurdoop kunnen noemen, het verbranden of loslaten van oude frequentiepatronen, zodat de hogere, meer verfijnde kristallijnen cellen van bewustzijn innerlijk langzaam kunnen doordringen en innerlijk de regie kunnen overnemen. Niet alle virussen zijn slecht, en hetzelfde geldt voor alle ongemakkelijke symptomen die jullie ondervinden. Zie ze als een middel om een doel te bereiken en een hoger doel te dienen.


Niemand is immuun voor deze diep doordringende energetische patronen. Ongeacht waar een persoon zich bevindt op de ladder van Ascentie, eenieder zal de effecten van de spiraalsgewijs opwaarts gaande Lichtfrequenties ervaren. Zoals jullie kunnen zien, zijn veel mensen in de wereld dieper in afscheiding en angst weggezakt en bevestigen star dat hún weg of waarheid de enige juiste of aanvaardbare manier is. En hierin ligt één van de grootste testen voor jullie, die harmonie en een vreedzaam samenleven voor iedereen claimen als jullie werkelijkheid. Ook deze dingen zullen voorbijgaan, liefsten.


Wij vragen jullie om jezelf te koesteren, en om als nooit tevoren aandacht te besteden aan jullie fysieke voertuigen en de signalen of boodschappen die jullie wijze Lichaamselementaal jullie geeft. Hoe willen jullie genieten van de prachtige wereld van liefde, vreugde en overvloed die jullie creëren als jullie kostbare fysieke voertuig niet stralend en gezond is?


Wanneer jullie de status bereiken van een beZield Spiritueel mens, zullen jullie intellectuele capaciteiten, efficiëntie en praktische kant jullie helpen om verbazingwekkende vooruitgang te boeken. Jullie hebben de middelen en innerlijke talenten om te bereiken wat jullie maar wensen, mijn liefsten, in dit leven en daarna. Onthoud, wanneer jullie zijn afgestemd op jullie huidige hoogste bestemming voor het hoogste goed van allen, zullen jullie toegang hebben tot de ScheppersDeeltjes van Liefde/Licht/Leven en deze de wereld in stralen. We zijn hier om jullie te helpen op elke mogelijke manier spirituele verlichting te bereiken, en we zenden een straal van Eeuwige liefde naar jullie.

IK BEN Aartsengel Michaël.

 

Doorgegeven via Ronna / Sacred Scribe * Star * Quest * 775-856-3654 *
** GRATIS: “Vraag het aan Aartsengel Michaël” webinar * 5 maart 2016 **
Aartsengel Michaëls wijsheidsleringen
2016 gevorderde webinar series * $ 144.
Zes lessen * mei / oktober * elke derde zaterdag van de maand
Niveau I * Overzicht van "De magie & grootsheid van de ascenderende mensheid"
Voorbereiden om door de Vijfde-Dimensionale Poort te gaan
Ronna * Heilige schriftgeleerde ** Randall Monk * Heer Melchizedek
Om je aan te melden, ga naar: * www.RonnaStar.com / Events / Webinars
775-856-3654 * PDT ** www.TimelyGuidance.com


Als voorbereiding op deze gevorderde leringen raden wij ‘Een Alpha Meester worden’ of ‘Zoektocht Naar Meesterschap’ (Quest For Mastery) niveau I, II, en III aan.
Liefste vrienden: bij de start van het nieuwe jaar 2016, worden we geconfronteerd met vele uitdagingen, testen en mogelijkheden, want we staan werkelijk aan de vooravond van een Nieuw Tijdperk van bewustzijn en Zelf-meesterschap. Als jullie de afgelopen jaren trouw de teachings van Aartsengel Michael hebben gevolgd, dan weten jullie dat nieuwe wijsheidsleringen ons naar een indrukwekkende nieuwe werkelijkheid leiden. De boodschappen zijn steeds complexer geworden, en de meesten van ons moeten de boodschappen bestuderen, erover nadenken, en ze zelfs meerdere malen herlezen voordat we goed begrijpen wat er aan ons wordt doorgegeven. Onze geliefde Michaël is nu via de maandelijkse boodschappen langzamerhand enkele van de gevorderde teachings uit zijn nieuwe boek aan de massa aan het doorgeven. Dit boek bevat vele "Parels van Wijsheid" uit zijn zes andere boeken en drie studieboeken waar we mee gezegend zijn –  en tevens een duidelijke definitie van wat onze huidige "Ronde van Ascensie" met zich meebrengt.


Het boek is zo opgesteld dat het ons stap voor stap de Zeven Dimensies die deel uitmaken van onze aardse werkelijkheid, en de progressie van het verbazingwekkende Ascentieproces van de Aarde en de mensheid helpt te begrijpen.  Het bevat ook een aantal ongelooflijke illustraties, die ons helpen het complexe proces, dat we op dit moment ervaren, nog beter te begrijpen. Velen zullen niet klaar zijn om deze teachings te bestuderen en te integreren, en dat is zoals het moet zijn, want ieder van jullie is op zijn/haar eigen pad, en doorloopt elk nieuw niveau in eigen tempo.  Echter, daar de oude Goddelijke Blauwdruk niet meer van kracht is, is het gepast dat we proberen te begrijpen hoe we deze snel veranderende tijden het beste kunnen doorkomen. Het zal ook van vitaal belang zijn om tenminste de basis van de nieuwe Goddelijke Blauwdruk voor onze Vijfde-Dimensionale werkelijkheid te integreren. Randy Monk en ik zijn blij om deze "gevorderde webinarserie" aan te bieden, die een "inleidend overzicht" van deze nieuwe leringen zal omvatten. Ik stuur jullie allen mijn diepste liefde, dankbaarheid en engelenzegeningen, Ronna


^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ *
*** Ja, het is mogelijk om in het fysieke voertuig deze spirituele staat van Zielsbewustzijn te bereiken. Deze unieke fase van Ascentie is ontworpen als een "GroepsAscentie", waarbij groepen gespecialiseerde Zielen, die samen dit Subuniversum binnenkwamen, zich geleidelijk herenigen. Onze reis in afscheiding is voltooid, en we herenigen ons wederom terwijl we aan dit fantastische avontuur beginnen terug naar de hogere rijken van Licht en Leven.
^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ *

bottom of page