top of page

PEAINGEL MIIKEALI SÕNUM * LM-03-2016

"Viis valduste mõõdet Maa ülestõusu käesolevas ringis"

Edastatud  Ronna kaudu

 

Kallid meistrid..., Ilmaruumi kõiges olevas on olemas iga liigi kohane ja tema vastuvõtu plaani kohane teadvus...

Pidage meeles... kogu Ilmaloovus ja Omniversum kõigil tasanditel on... – üksnes kosmiline energia..., ja see on tulenemas Kõrgema Looja Südame Keskmest...

See energia koosneb lõpmatutest vibratsioonide sageduste variatsioonidest, mis on vastastikku läbistamas teine teist..., kuid samas... valguse dispersiooni tõttu on siiski eraldatuna teine teisest...

Looja Valgusenergia kätkeb kõiki Loovuse komponente..., lugematud Valguse seemnemustrid kujundavad mateerialikke ilmnemisi hulgima keeruliste tasemetena...

Terminid, milliseid kasutatakse Ilmaloovuse paljude tasandite kirjeldamiseks, nagu „mõõde ja alammõõde“, olid sisse toodud suht keerulisele „reaalsuse olemusele“, milles eksisteerite, seda selguse andmiseks ja selle mõistmiseks...

Nagu enamus teie seast on teadlik, et teie maise eeterliku keskkonna iga mõõtme seesmuses on olemas seitse alamtaset...

… kolmas ja neljas mõõde * duaalsus...

… energia + mateeria

… positiivne/tegevus ** negatiivne/vastuvõtt

… viies mõõde * kolmainsus

… duaalsus + vaim + mateeria

… ekvivalentne: harmoonilisele mateeriale

… esimene mõõde * mineraalide valdus...

Esimene mõõde ja teise mõõtme madalamad alammõõtmed... mineraalsed ja taimsed valdused on juhitavad rangelt alateadlikult, ning need on täis deevide ja stiihiate valduste jumalikku Valgust/Elu...

Esimese mõõtme keskkond – on elementide ilm..., mateerialiku Ilma ehitusplokid... – alamaatomlikest osakestest, kuni mullani, kivideni ja veeni, millest on koosnemas Maa keha...

See on alus kogu taimsele elu ilmnemisele..., ja stiihiate kõige madalama valduse taseme koduks, kelle missiooniks on päikese eluelementide edastamine toiduks kõigile taimsetele mineraalsetele valdustele...

Stiihiate valduste juhtimisel hakkas ka taimne valdus ihkama alateadlikult päikese valgust, et saada sooja tema kiirte paistel...

Teine mõõde * floora ja fauna * taimsed ja loomsed valdused: teise mõõtme keskmine tase – on koht, kus materialiseerub Loomne valdus..., see on teadvuse ilmnemise alamtase...

Esmalt loomne valdus eksisteeris, saades vahendeid eksisteerimiseks taimselt elult... – neil ei olnud kunagi määratud saada lihasööjaiks...

Peamised tajumised ja emotsionaalsed tunded hakkasid ilmnema teise mõõtme keskkonna seesmuses..., kuna loomne ilm arenes, ning hakkas tajuma ellujäämise hirmu ja raevu..., alateadlikku armutõmmet..., ehk... tungivat tõmmet sõbralike suhete poole...

Loomne ilm on tugeva kaasasündinud instinkti mõju all...

Loomsed sädemed saabuvad ja lahkuvad inkarneeringute vahel grupilisse vaimsusesse...

Kolmas mõõde: paljud tuhanded aastad tagasi, ajal, kui inimkond langes teadvusse, Maa ja tema füüsiline keskkond koosnes kolmanda ja neljanda mõõtme komponentidest...

Kolmas mõõde on avarus, mis koosneb pikkusest, laiusest ja kõrgusest...

Teadvusega olevused selles mõõtmes on... loomse ilma arenenumad esindajad (grupiline teadvus) ja inimolevused, kellel on individuaalne vaimsuse teadvus...

Kolmas valdus/kolmas mõõde: * esimesed kolm alamplaani * loomne/looduse valdus: loomse ilma kõrgema teadvusega liigid – instinkt/alateadvus...

Kolmanda mõõtme kolm esimest taset: loomad, kes aegamööda arenesid kõrgemateks liikideks, arendasid piiratud tundelist intellekti..., seda oma piiratud mõistuse ulatuses... – nagu primaadid (ahvid ja inimahvid), elevandid, hobused, koerad ja kassid...

Tulevikus, teatud ülestõus protsessi etapil, need saavad hingestatud, ning neil saab olema isiklik Mina teadvus...

On osa inimesi, kellel on suht noor vaimsus, need on saanud isiklikku vaimsust alles viimase evolutsiooni ringi aegu...

Nende esimesed inkarneeringud toimusid päikese süsteemis, ehk planeedil Maa..., ning seetõttu nende tegevus tugineb inimlooma instinktide loomusele..., samas omades erinevaid intellektuaalseid võimeid...

Sellised vaimsused on tõelised maalased...

Maisel plaanil juba ammu ei inkarneeru noored, või varaküpsed vaimsused...

Maiselt inkarneeruvad üksnes küpsed ja vanad vaimsused, kellel on suuremal hulgal reinkarneeringuid üle kogu selle Ilmaruumi..., ehk isegi teistes Ilmaruumides...

Kolmas mõõde * neljandast alamplaanist seitsmendani * inimkonna valdus: mateerialiku väljenduse kolmemõõtmeline sfäär on keskendatud mentaalsemalt..., selles on tugev soov luua, vallutada ja valitseda loodust...

See on inimkonna madalaim väljendumise tase...

Peamine, instinktne ellujäämise loomus, hakkas arenema aegamööda..., Mina teadvustuse piiramisega... – „Olen iseseisev ja erinen teistest“...

Inimolevused hakkasi eralduma karjateadvusest..., kusjuures... mingeid erilisi ja isikulikke mõtted esines harva...

Enamuse osa teadvusest tulenes grupi instinktsest loomusest ja kontseptsioonidelt, mis tulenesid karja vanematelt...

Neljas valdus, neljanda mõõtme inimvaldus: alateadvus ja teadvustus...

Neljanda mõõtme avaruses lisandub pikkusele, laiusele ja kõrgusele – „nüüd“ hetke teadvustamine...

Neljas mõõde on – emotsioonide sfäär..., maia illusioon – astraalne plaan...

Kuna see on kõrgsageduslike mustrite algtase, siis aeg muutub voolavamaks, ning aeg-ruumi seadused hakkavad muutuma...

Mõneti seda nimetatakse Eeterlikuks Sfääriks...

Teil tarvis läbi käia masside teadvustuse väärtustamise süsteemi, mis koosneb peamiselt kolmemõõtmelistest disharmoonilistest vibratsioonide kogumitest...

Teie ülesandeks on puhastada ja neutraliseerida oma isiklikud ebakõlalised vibratsioonide sagedused, et saaksite läbida seitset neljanda mõõtme alamtaset..., seejärel alustada oma Mina teadvustamist viienda mõõtme keskkonna seesmuses...

Neljas valdus * esimesest kolmanda alamplaanini: inimkond/inimkonna valdus:

Inimolevused sellel etapil jätkuvalt kasutavad osa oma loomset instinktset loomust, kõrvuti inimloovuse alateadliku ja teadlikku loomusega...

Neljandast seitsmenda alamplaanini, on inimvaimsuse loomuse arengu algus...

Vaalad ja delfiinid – need on erilised ja unikaalsed liigid, mis ei lähe kokku ühegi skeemiga, mis on teile esitatud evolutsiooni parimaks mõistmiseks...

Neid peetakse vaimsemaks ja intellektuaalsemaks arenenud liigiks Maa peal...

Kuna Maa oli siiski valminud inimkonna elamiseks, siis ilmselt need imelised valgusolevused olid saabunud kaugematelt tähtedelt..., kui Jumaliku Teadvuse vardjateks inimliigi jaoks...

Nemad on valgustumise või teadvuse langemise registreerijateks kõigis elu vormides, alates selle alamilmaruumi eksisteerimise algusest... – ja mitte üksnes selles sfääris..., vaid ka paljudes selle alamilmaruumi teistes sfäärides...

Nemad on säilitamas Maa ja paljude teiste planeetide ajalugu..., üle kogu päikeste süsteemide ja galaktikate ulatuse... – ning on pidevalt loomas reverbereeruvaid Valguse Sagedusi kogu esirea informatsioonidest...

Möödaniku targad õpetused, mis on saadud mõningatelt valgustunud delfiinide ja vaalade tarkuse kandjatelt, kätkevad suuremal hulgal informatsiooni võimsatelt valguse vardjatelt...

Delfiinid ja vaalad on üle kogu planeedi abiks kristallse teadvuse energeetiliste maatriksite loomisel...

See võimaldab inimestel, kes on tundlikud vibratsioonide vastu ja on vaimselt valmis täitma oma rakustruktuuri puhta armastusega..., tunnetada sügavaid ja täiuslikke telepaatiliste ühenduste tasemeid...

Nemad esindavad kõiki olevusi Maa peal..., ning nende missioon ja kuulsus seisneb selles, et toetada Maad suure armastuse selges auras...

Nemad läbi vee kihtide saadavad armastuse toone Maa sügavuste..., ja samuti ka inimkonnale, et jätkuvalt toetada teadvuse evolutsiooni Maa peal... – ja seda vastavuses kõrgema plaaniga...

Nemad pole need, keda näete nende vormis..., nemad on suuremad, on suurejoonelised Olevused, keda oleme imetlemas...

Kui olete vastuvõtlikumad, siis võite tunnetada nende armastavat energiat...

Nemad on pidevalt kulgemas mööda ookeane, kiirates armastuse sagedusi..., meie Isa/Ema Jumala harmooniat ja headust...

Viies valdus: viiemõõtmeline vaimne/inimlik loomus * viienda mõõtme esimene alamplaan... sellega on saavutatav kolmanda ja neljanda mõõtme vaimsuse kõikide fragmentide integreering...

Tulenevalt sellest... kuidas isiksus, kes on vaimsuselt täitunud, vabaneb Karma Rattast..., oleneb teadvuse/üliteadvuse/intuitsiooni aegamööda areng..., ja see on Püha Kolmainsuse algne faas...

Viies mõõde, teadvuse mentaalne plaan: Püha Kolmainsus * kolm jumalikku kiirt...

… vaimne vili/vägi: kosmiline energia

… Armastus/intuitsioon: tarkus

… tegev intellekti koostöö: teadmised

Ego soovide keha * instinkt * madal kolmemõõtmeline teadvus...

Emotsionaalne keha * kujutlusvõime * neljanda mõõtme madalamate tasemete mõistus...

Vaimsuse teadvus * intuitsioon * neljanda mõõtme kesksete tasemete püha teadvus...

Isiksus, täis vaimsust * valgustumine * viienda mõõtme esimese taseme Püha Kolmainsus...

Paremaks mõistmiseks pakume igale mõõtmele – tinglikult mõõdetavad Jumaliku Seemneaatomi võimsused... (God-Seed Atom Light Power – GSALP)

Teadvustuse energeetilised väljad... - Jumaliku Seemneaatomi valgusvõimsus... – JSAVV

… Esimene mõõde – 1000 – 1999 w JSAVV

… Teine mõõde – 000 – 2999 w JSAVV

… Kolmas mõõde – 3000 – 3999 w JSAVV

… Neljas mõõde – 4000 – 4999 w JSAVV

… Viies mõõde – 5000 – 5999 w JSAVV

Teadvuse sageduslikud tasemed

… Esimene ja teine mõõde – 1000 – 2500 w JSAVV

… Teise mõõtme kõrgemad alamtasemed ja kolmanda mõõtme kolm esimest alamataset – 2055 – 3300 w JSAVV

Domineerivad negatiivsed tunnused, milliseid on tarvis ületada...

… Kolmas mõõde – 3000 – 3999 w JSAVV...

Kõige madalamast tasemest, kuni kõrgeimateni... – hirm..., viha..., kättemaks..., vihkamine..., jälestus..., häbi... süütunne..., eitamine..., hoolivuse puudumine..., apaatia..., kangekaelsus..., vaesus..., ükskõiksus..., kõikelubavus..., karjatunne..., segadus..., paindumatu mõtlemine..., reetmise hirm..., eneseuhkus..., hirm loodusstiihiate jõudude ees...

… Neljas mõõde – 4000 – 4999 w JSAVV...

Esimesest alammõõtmest kuni kolmandani... – vaesus..., kasuahnus..., konfliktsus..., himurlus..., süütunne..., ahastus..., rahutus..., apaatia..., alandus..., lootusetus..., nukrus..., kõrgendatud nõudmised..., tegevusetus..., kahju tekitamine..., halvustamine..., kangekaelsus..., himu..., autoritaarsus..., dogmaatilisus..., ekstreemsus..., kergemeelsus..., edevus..., paelumise püüd..., omandustunne..., igavus..., mateerialikkus..., usk vedamisse..., saatus ja karistus..., soov minna vooluga kaasa..., kiindumus masside teadvuse süsteemi vaadetele..., keskendumine „mina, minu ja mulle“...

Negatiivsed tunnused, milliseid tarvis viia harmooniasse..., ning positiivsed tunnused, milliseid tarvis integreerida

Neljas alamtase – sild kõrgema teadvuseni... – püüdmine..., pettumus..., rahulolematus..., kahetsus..., lubamine..., pessimism..., neutraalsus..., rahulolematus..., ebakindlus endas..., madal enesehinnang..., objektiivsus..., oskus andestada..., lootus..., optimism..., distsipliin..., seesmine õppimise püüd..., püüdlus..., usaldus..., läbinägelikkus..., võime tuua kasu..., suuremeelsus..., eneseteadvuse avardumine...

Neljas mõõde – viiendast alamtasemest seitsmendani... – kannatlikkus..., selgus..., loovuslus..., distsipliin..., püüd üksindusse..., kaastunne..., heasoovlikkus..., harmoonilisus..., rahusolek..., usaldus..., julgus..., täisõigused..., optimism..., tunnustus..., headus..., rõõmsameelsus..., õnn..., intuitsioon..., tänulikkus..., altruism..., soov teenida..., tõesus..., tänulikkus..., Ühese teadvuse areng...

Enamus teie seast, kes on järginud meie õpetusi, on teadlikud, et peate puhastama oma sagedusi kuni 51% negatiivsetest mustritest, et saaks häälestuda oma Vaimsuse Laulule..., vähemalt viienda mõõtme osadele alamatasemetest, et saaks alustada Looja Valguse aadamlike osade kätte saamisega...

Koos sellega saate kätte võime hingata endasse täiuslikku valguse olemust, mis on kätkemas endas kõrgemate sfääride täiustatuid vibratsioonide sagedusi...

Kuni olete oma füüsilises kestas, teile on antud võimalus imada endasse Uue Ajastu jumalikku olemust..., mis on küllastamas praegu Maad...

Mõõtmete vahel puuduvad kindlad piirid..., sest on käimas lainelised tõusud ja mõõnad, mis osaliselt on läbimas teine teist...

Enamus inimkonnast on resoneerumas kõrgemate sagedustega rohkem, kui kolmanda mõõtme sagedustega..., puutudes kokku ja integreerides endasse neljanda mõõtme erinevaid tasemeid...

Paljud andunud vaimsused hakkavad saama juurdepääsu viienda mõõtme madalamate alamtasemete mustritele...

Mõned arenenumad vaimsused läbi Valguse Linnade on integreerimas endisse mõningat hulka sageduslikke mustreid isegi kuuendast mõõtmest (ehk isegi kõrgemalt)...

Kallid..., oleme teadlikud, et mõningad kontseptsioonid, milliseid oleme edastamas teile, võivad näida vägagi segastena..., kuid siiski... – kui olete avardanud oma teadvust ja tarkust, siis Püha Teadvus avaneb teile teadmiste varalaekana, mida olete tallel hoidnud..., ning teile meenub kõik mõistmise kujul...

Olen alati teiega

Peaingel Miikael

bottom of page