top of page

BAŞMELEK MIKAIL’DEN MESAJ LM-7-2011

"YÜKSELİŞ İŞLEMİ"

Ronna Herman kanalıyla aktarılmıştır


Sevgili üstatlar, her şeyden önce YÜKSELİŞİN NE OLMADIĞINI açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Şu andaki evrim durumunuzda, fiziksel bedenin yükselişi yalnızca insanlığın yüksek bilincin sonraki seviyesine yükselişi için yolu açmış olan birkaç çok ileri avatar için mümkündür. Birçok harika avatar ve melek alemi ile birlikte sevgili Jeshua bu olağanüstü süreç için zemin hazırladı ve Yaratıcı Işığın Kozmik Tohumlarını ekti.

Bu zamanda fiziksel bedende yükselmek için, fiziksel bedeninizin İlahi Işık frekanslarına dönüşümünü tamamlamalıydınız ve Ruhsal Şarkınızın armoniklerini beşinci boyutun en yüksek planlarının ve üstünün armoniklerine yükseltmeliydiniz. Tek bir ömürde üçüncü/dördüncü boyut fiziksel bedenin yoğunluğunu Işığın beşinci boyut bedenine dönüştürmenin mümkün olduğunu sanmak hayaldir.

Sizler, öncüler, Yıldız Tohumları, 2,000 yıldan fazla bir süre önce Dünyaya ekilmiş olan yükseliş Tohumlarını aktive etmek için Işığın Adamantine parçacıklarını, yakıtı sağlıyorsunuz. İnsanlık bir arınma aşamasında, bilincin daha büyük genişlemesine hazırlıktadır, bu Dünyayı süpürürken ve sonuç olarak üssel olarak hızlanırken çok daha fazla sayıda Ruhu etkiliyor.

Evrimsel değişimin şu andaki aşamasında, Yoldaki adayların/öğrencilerin fiziksel bedenleri Yaratıcı Işığın dönüştürücü gücüyle aşılanma sürecindedir. Yüksek bilinç hücreleri uyanıyor ve dönüşümün simyasal formülü ile birden ortaya çıkıyor. Sizler, Aurik Işığınızı azaltan ve fiziksel bedendeki tüm yanlış yaratımların tezahürüyle sonuçlanan negatif/bozulmuş titreşim frekanslarının büyük kısmını Aura alanınızdan temizleme sürecindesiniz.

Çok seviyeli bedensel yapınızın uyumlu frekanslarını bir kez daha bütünleştirebilmeniz için, hücresel bedende kilitli kalmış toksinleri salıvermeli veya arıtmalısınız. Aura Alanının negatif enerjiyle bulanık ve tıkalı olması gibi, Işık Beden hücrelerinin ışığı soldu. Tanrı Hücreleri içinizde ve etrafınızda hala mevcut; beslenme eksikliği nedeniyle zamanla bu hücrelerin sadece ışığı azaldı. Bu, sizin sürekli olarak uzun zaman periyotları boyunca kirli gıdalar ile beslenmenize ve bedeninizin zarar görmesine benzer. Ego – arzu bedeni kurnaz ve inatçıdır ve daha da fazla bedensel duyulara ve zevk ile sefaya doğru sürekli olarak dürtükler, bu çoğunlukla talihsiz sonuçlanır.

Çakra sisteminizin dönüşüne ve saflığına bağlı olarak, bedeninizin farklı bölümlerinin büyük çeşitlilikte frekans kalıpları ile rezonansta olduğunu anlamalısınız. Bütünleştirdiğiniz Yüksek Benliğinizin her seviyesinde maksimum uyum için her zaman gayret etmelisiniz ve bunun hiç bitmeyen bir süreç olduğunun farkında olmalısınız, çünkü Yaradılışın tüm seviyeleri bilincin sonraki yüksek seviyesini elde etmek için doğal bir arzuya sahiptir.

İnsanlığın dört realiteyi aynı anda deneyimlediği kavramını düşünün: fiziksel, zihinsel, duygusal ve astral. Bedeninizin ve fiziksel duyularınızın en büyük odak olduğu fiziksel/maddi dünyada, sağlık durumunuz fiziksellik dünyasında nasıl etkileşimli olduğunuzu ve deneyimden ne kadar keyif aldığınızı belirler. Bilincin daha yüksek alemlerine ilerlemeniz kademeli bir uyanış sürecidir, bu süreçte Ruhunuzun ve doğrudan Yüksek Benliğinizin/Ruh – Üstünüzün dürtmelerine/bilgeliğine uyanırsınız. Aydınlanma Yoluna adım atarken, bilinçli/düşünceli farkındalık geliştirme sürecini başlatırsınız. Öncelikle Varlığınızın fiziksel yanlarına odaklanmalısınız: fiziksel bedeniniz, çakra sisteminiz, duygusal doğanız ve zihinsel yetenekleriniz. Kademeli olarak, zamanla, Varlığınızın fiziksel Halinde birlik bilincini belirli bir derecede dengeledikçe, uyumladıkça ve bütünleştirdikçe, yüksek dördüncü boyutun üst realitelerinin/beşinci boyutun alt realitelerinin titreşim kalıplarına, bilgeliğine, niteliklerine ve yeteneklerine erişmeye hazır olursunuz. Bu, bizim bazen Bilinçte Yükseliş adını verdiğimiz temel süreçtir. *[Ruh – Üstü (Over – Soul): Yüksek Benliğin Ruh Yıldızında (8 nci çakra) bulunan fasedi, veçhesi]

Fiziksel, zihinsel ve duygusal bedenlerinizin tam, özgün kopyasını içeren Eterik bir Bedene sahipsiniz. Öldüğünüz veya bedeninizi terk ettiğiniz zaman Gümüş Kordon kopar ve siz fiziksel bedeni tamamen boşaltırsınız, fiziksel beden hemen çözünmeye başlar. Kalan şey, astral, duygusal ve zihinsel maddeden oluşan süptil beden kabuğudur, Ruhun bilinçli farkındalığın sonraki seviyesine ilerleyebilmesi için bu astral, duygusal ve zihinsel maddeler çözünmelidir. Uyanmamış Ruhların Yoğun Bakım Üniteleri adı verilebilecek yerlere nasıl götürüldüğünü daha önce açıklamıştık, burada yanlış nitelendirilmiş enerjinin negatif kabuğu tamamen dönüştürülünceye kadar, Yaratıcının Sevgisi/Işığı her Ruhun Aura Alanına sürekli olarak yayılır.

Ancak, ölüm/geçiş, yaşam – sonrası sürecin radikal şekilde değiştiğini anlamanız önemlidir. Artık Ruhlar Dünya’da yeniden enkarne olma sıralarını beklemek için yoğun astral planlara gitmiyor. Eğer siz Ruhsal Şarkısı dördüncü boyutun yüksek seviyeleri/beşinci boyutun alt seviyeleri ile tınlayan Kendinin-bilincinde olan bir insan iseniz, her şeyin arkanızda bıraktığınız realiteye çok benzer göründüğü, sadece daha büyük, daha güzel ve daha sevinçli, sevgi dolu ve huzurlu olan uygun plana otomatik olarak götürülürsünüz. Cennet alemlerinin Kapılarından tamamen farkında olarak geçersiniz. Geçmiş yaşamınızı bir gözlemci olarak gözden geçirirsiniz ve size yakın olanlara ve sevdiklerinize hoşça kal diyebilirsiniz; ancak onlar sizin yakın Ruh ailenizin üyeleri olmadığı sürece geri plana düşerler.

Yine, yansıttığınız veya tınladığınız frekanslar, hangi boyuta veya alt – plan boyutsal seviyeye götürüleceğinizi ve erişebileceğiniz kozmik bilgi seviyelerini belirler. Aura Alanınız,  Eterik/Astral Bedenlerinizi çevreleyen bir pelerine benzer ve bu ya bir Işık pelerinidir ya da birçok geçmiş yaşam deneyimlerinizde biriktirmiş olduğunuz negatif, uyumsuz enerji örtüsüdür. Sizler enerji birimlerinden oluşursunuz: zihinsel, duygusal, fiziksel, astral ve ruhsal. Güçlü bir enerjinin, orijinal İlahi Bilinç Kıvılcımının yaratımı olduğunuz gerçeğini öğrenmeli ve kabul etmelisiniz. Kendinin bilincinde olan bir birlikte yaratıcı olarak, sizler ayrıca kendi güçlü düşünceleriniz, eylemleriniz ve niyetleriniz ile bir enerji yöneticisisiniz.

Sizler bir enerji hortumu içinde var oluyorsunuz: ya Temel Yaşam Gücü maddesinden, alt boyutların yarı – spektrumlu Işığından veya bilincin yüksek alemlerinin Yaratıcı Işığının Adamantine Parçacıklarını kapsayan enerji güçleri. Zihinsel durumunuz ve duygusal doğanızın niteliği veya tınısı yaratıcı uğraşlarınızın sonucunu belirler. Bir birlikte yaratıcı olarak, yaratıcı fikirlerinizi/düşüncelerinizi biçimlendirirsiniz, sonra düşüncelerinizin ve eylemlerinizin sonuçta tezahür eden ifadesini deneyimlemek zorundasınız – Evrensel Yasalar.

Kozmik enerji güçlerinin etkili bir yöneticisi olmak üzeresiniz. Bilinçli bir gözlemci olun ve kendinizi ayırmayı, tarafsız olmayı uygulayın. Başkaları tarafından yaratılan negatif enerji vorteksine kapılmanıza izin vermeyin. Kutsal enerjinizin yöneticisi olarak sağlam ve kontrolde durmayı öğrenin. Başkalarının dinginliğinizi ve uyumlu doğanızı rahatsız etmelerine izin vermeyin. Ancak, lütfen hatırlayın, nadiren insani duygularınız olduğunda, durun ve derin bir nefes alın, uyumsuz enerjileri dönüştürmek ve çözmek için Mor Alev gönderirken merkezinize geri dönün. Bazen Kendinizi yargılayarak çok acımasız oluyorsunuz. Mükemmellik beklenmiyor, sevgili kalpler.

Yüksek ruhunuzun, Yüksek benliğinizin ışıması kademeli olarak fiziksel ve duygusal bedenlerinize nüfuz ediyor, birikmiş olan negatif, astral kirlilikleri kademeli şekilde salıveriyor. Tüm İnsanlığın Ruh-Üstünün birleşik Işığı, geçmişte “kollektif bilinç” denen, insanlığın negatif düşünce kalıpları olan, astral planların kirlenmiş, bozulmuş titreşim kalıplarını çözüyor. Sevgi, dinginlik ve sevinç Ruh-Üstünün asıl nitelikleridir. Çoğu insanın düşünceleri genelde gelişigüzeldir ve odaksızdır. Beyin dalgalarınızın frekanslarını azaltmak veya bilincin Alfa Halini sürdürmeyi öğrenmek devam eden düşünce süreçlerinizin keskin odağını sağlar ve bilinçaltı zihne berrak talimatlar verir. Alfa Üstatlığı teknikleri mükemmel ve güçlü bir alettir. Bilinçli düşünen zihniniz idrak eder, kavrar; ama gelen bilgiyi işleyen ve eyleme geçen bilinçaltı zihninizdir. Alfa Üstadı olmak ve bilincin doğru Alfa seviyesini sürdürmek, bilinçaltı zihniniz ile konuşmanızı ve etkileşim kurmanızı sağlar. Derin, içgüdüsel içsel zihniniz ve Kutsal Zihniniz ile direkt iletişim kurma yeteneğini geliştirirken, bu irade gücünün ötesine ilerler. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi doğal olarak en iyi kararları alırken ve doğru eylemi yaparken bulursunuz.

Yükseliş süreci, Ruhsal Benliğiniz, fiziksel Benliğinizin yöneticisi olarak doğru pozisyonuna yeniden başladığı zaman başlar. Bu sanki mükemmel Adem/Havva Kadmon Işık Bedeninizin mavikopyasını içeren DNA’nızın içinde bir kontak anahtarının açılmasına benzer. Bütünleştirmeye başladığınız Işığın yüksek frekansları ile bir seri saklı kodlamalar aktive olur. Bu Işık titreşim kalıpları, bedensel formdaki tüm hücreleri ve organları etkileyecek olan renk ve armoniklerin belirli kodlamalarını içerir. Kademeli olarak, hücreler Işığı emmeye ve metabolize etmeye başlar ve bu Işık – taşıyan hücreler tüm fiziksel bedene nüfuz etmeye ve onu etkilemeye başlar.

Sonra bedende depolanan toksinlerin, duygusal travmaların, acı verici anıların ve deneyimlerin yüzeye çıktığı, çoklu rahatsız edici fiziksel semptomları yarattığı dönüşüm işlemi başlatılır: bedenin çeşitli bölümlerinde ağrılar, grip benzeri semptomlar, baş ağrıları, sersemlik, kafa karışıklığı, geçici hafıza kaybı vs.

Aura Alanının yeniden yapılandırılmasının sonraki seviyesi duygusal bedeni ve bilincin astral planlarını kapsar. Fiziksel bedeniniz evrimleşirken, Işığın daha da çok saf frekanslı hücrelerini bütünleştirme yeteneğine sahip olur. Dördüncü boyuta ait realiteniz parçalanmaya başlar ve illüzyon dünyanız bozulur ve karışık hale gelir. Dini inanç yapınız çökmeye başlar, incinebilir hissedersiniz, rehberlik veya yön hissetmezsiniz. Bu noktada Yüksek Benlik birleşmesi vardır, bu birleşmede Ruh Yıldızında (Sekizinci Çakra) bulunan Yüksek Benliğinizin Ruh – Üstü fasedi, Kutsal Zihninize, Kutsal Kalbinize ve tüm çakra sisteminize yüksek frekanslı Işık paketlerinin impalslarını (darbelerini)/ışınlarını göndermeye başlar. Bu ışınlar sezgisel yeteneklerinizi aktive eder ve ayrıca gerçekte kim olduğunuzun daha büyük anlayışı için çok önemli bilgileri içerir ve içinizde İlahi Hoşnutsuzluğu aktive edebilir.

Elmas Çekirdek Hücreniz şimdi daha da fazla Tanrı Işığını bütünleştiriyor, bu da Kutsal Kalp Özünüzdeki Tanrı Bilinci Işınlarının gücünü aktive ediyor ve artırıyor. Bu işlem İlahi Mavikopyanızın içinde programlanır ve ayrıca DNA’nızda kodlanır. Şimdiye kadar, hücreleriniz ana enerji kaynağı olarak Işığa tepki vermeye başladı. Bu, Yoldaki adayların sık sık diyetlerini daha az yoğun olan besinlere radikal şekilde değiştirmelerinin ana nedenidir, çünkü onların fiziksel ve duygusal bedenleri Işığın Adamantine Parçacıkları – tanrıların gıdası - ile doymaya başlıyor.

Saf Işık alemlerine daha da derin girerken, fiziksel duyular güçlenebilir ve renk ve ses farkındalığınız artabilir. Fiziksel duyuların artması, Aurik Alanınızdaki hücrelerin binlerce yıldır birikmiş olan yoğun, kısıtlayıcı enerjiyi temizleme görevine başlıyor olması anlamına gelir. Duyuları körelten ve insanlığı esarette tutan sisli hapishane Işık hücrelerinde yıkanıyor, bu da daha fazla Ruh, içlerindeki İlahi potansiyele uyandıkça Aurik Alanın daha fazla ışıltılı olmasıyla sonuçlanacak. Tüm insanlık için tasarlanmış olan orijinal Işık beden formunu geri kazanmak için, fiziksel beden Canlı Işığın dönüştürücü etkileriyle kademeli olarak yeniden tanıştırılmalıdır.

Sevgililer, gözlerinizi bu zamanda Dünyada yaygın olan kaos ve yıkıma çevirmeyin. Her günü Kutsal Kalbiniz/Solar Güç Merkezinize merkezlenmiş olarak yaşayın, böylece fiziksel bedeninize maksimum miktarda Yaratıcı Işığı bütünleştirebilirsiniz ve sonra bu değerli armağanı Dünyanın çekirdeğine ve form dünyasına gönderebilirsiniz. Dünya üzerindeki Dünya Hizmetkarlarının birleşik çabalarının fark yarattığını bilin. Bizler yadsınamayacak olan daha büyük iyiliğin gücüyüz. Ben ebediyen sizin sadık muhafızınız ve koruyucunuzum.


Ben Başmelek Mikail’im.(Çeviri: Saffet Güler)www.ronnastar.comKopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz. BAŞMELEK MİKAİLİN MESAJLARINI WEBSİTEMİZDE BİR ARMAĞAN OLARAK YAYINLAMAKTAYIZ; YİNE DE İŞLETME GİDERLERİNİ VE TÜM DÜNYAYA GÖNDERDİĞİMİZ ÜCRETSİZ SEVGİ PAKETLERİNİN POSTA ÜCRETLERİNİ KARŞILAMAK ÜZERE YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARDAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ.

bottom of page